INDUSTRIEËN

MACHINE & APPARATENBOUW

ENERGIETECHNIEK

MECHATRONICA & SEMICONDUCTOR

CHEMIE & PETROCHEMIE

POMP

MEDISCH

AUTOMOTIVE

LUCHT & RUIMTEVAART

VOEDINGSMIDDELEN & FARMACIE

OFFSHORE

INDUSTRIE

MACHINE- & APPARATENBOUW

INFO

TOEPASSINGEN

 

» POMPCOMPONENTEN

» METEN

» GELEIDEN

» POSITIONEREN

 

MATERIALEN

 

» ALUMINIUMOXIDE

» SILICIUMCARBIDE

» SILICIUMNITRIDE

 

PRODUCTEN

 

» RECHTGELEIDING

» PIEZO GELEIDING

» BEKLEDING

 

Machines en apparaten moeten vaak langer draaien en worden zwaarder belast dan waar ze voor ontworpen zijn. Metalen slijtdelen hebben dan ook al snel een te korte standtijd. De onderhoudskosten nemen toe en vooral de onvoorspelbare werking werkt verstorend in het productieproces.

 

HET TOEPASSEN VAN KERAMIEK VOOR SLIJTDELEN IS EEN EFFECTIEVE OPLOSSING. DE STANDTIJD GAAT VAAK VAN MAANDEN NAAR JAREN.

 

 

Bij machines waar per tijdseenheid veel producten worden verwerkt kan keramiek grote voordelen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan de papierverwerking, textielmachines, draadproductie en verpakkingsmachines.

 

Ook in meet-en regelapparatuur wordt keramiek veelvuldig gebruikt.

MECHATRONICA & SEMICONDUCTOR

MECHATRONICA EN SEMICONDUCTOR

Veel toepassingen in de mechatronica en halfgeleiderindustrie zijn zonder keramiek niet mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan (de productie van) LCD’s, zonnecellen, optische componenten, lampen en computerchips. De eigenschappen van keramiek worden in dit toepassingsgebied ten volle benut. Met name de volgende combinatie van eigenschappen in één materiaalsoort is uniek:

 

        laag gewicht

        elektrisch isolerend

        niet magnetiseerbaar

        slijtvast

        lage thermische uitzetting

        hoge stijfheid

        niet ontgassen in vacuüm

 

KERAMIEK IS TOT OP DE MICRON BEWERKBAAR. HOGE ZUIVERHEID EN NAUWKEURIGHEID STAAN DAN OOK CENTRAAL.

 

De inzet van keramiek binnen de mechatronica en de halfgeleiderindustrie is zeer divers. Ceratec werkt veel samen met module- en systeembouwers.

 

 

INFO

POMPINDUSTRIE

In de pompindustrie komt keramiek uitermate tot haar recht. De eigenschappen van keramiek zijn stuk voor stuk belangrijk, en gezamenlijk geven ze een unieke combinatie.

EIGENSCHAPPEN VAN KERAMIEK:

 

       HARDER DAN ZANDDEELTJES

       GOEDE CHEMISCHE BESTENDIGHEID

       SMERING DOOR HET VERPOMPTE MEDIUM

 

Magneetgekoppelde pompen voor schurende, agressieve vloeistoffen werken niet zonder keramische glijlagers. Ook pompbehuizingen, pompassen, slijtringen, hogedrukplunjers, kleppen en lagers worden uit keramiek gemaakt.

 

Keramiek wordt gebruikt in alle gangbare pomptypen: koelwater-, bagger-, chemicaliën-, spin-, verdringer-, beladingspompen en mixers.

 

VOOR KERAMISCHE POMPCOMPONENTEN VERWIJZEN WE U GRAAG NAAR DE WEBSITE VAN CERATEC CERAMIC BEARINGS. DIT IS EEN ZUSTERONDERNEMING VAN CERATEC TECHNICAL CERAMICS GESPECIALISEERD IN KERAMISCHE POMPCOMPONENTEN.

 

 

 TOEPASSINGEN

 

» LAGEREN

» DOSEREN

» AFDICHTEN

» POMPEN

 

MATERIALEN

 

» SILICIUMCARBIDE

» SILICIUMNITRIDE

» ALUMINIUMOXIDE

 

PRODUCTEN

 

» SMEERMIDDEL

» KLEP

» BUIS

» PLUNJER

» KOGELLAGER

» GLIJLAGER

 

 

INFO

AUTOMOTIVE

WIST U DAT ER IN EEN GEMIDDELDE AUTO MEER DAN 50 KERAMISCHE ONDERDELEN ZITTEN?

 

De meest bekende keramische onderdelen zijn de katalysator en het roetfilter. Minder bekend - maar daarom niet minder belangrijk - zijn keramische lagers, kleppen en kogels. Maar ook in de meet- en regelapparatuur zoals sensoren zitten keramische componenten.

 

Ook bij de productie van auto’s en vrachtauto’s worden diverse keramische hulpmiddelen gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn:

 

INFO

BIJ HET LASSEN WORDEN VOOR HET POSITIONEREN KERAMISCHE ONDERDELEN GEBRUIKT.

 

KERAMISCHE GEREEDSCHAPPEN WORDEN GEBRUIKT BIJ HET PERSEN EN STANSEN.

 

BIJ HET MAKEN VAN AUTORUITEN WORDEN KERAMISCHE SMEERMIDDELEN GEBRUIKT.

 

VOEDINGSMIDDELEN & FARMACIE

INFO

 TOEPASSINGEN

 

» POMPEN

» LAGEREN

» DOSEREN

» SLIJTBESTENDIG

 

MATERIALEN

 

» ZIRKOONOXIDE

» SILICIUMCARBIDE

» SILICIUMNITRIDE

» ALUMINIUMOXIDE

 

PRODUCTEN

 

» KLEP

» INDUSTRIEEL MES

» DOSEERPLUNJER

» DOSEERVENTIEL

» GLIJLAGER

» KOGELLAGER

» HOMOGENISEER

 

 

Keramiek is goedgekeurd door de Amerikaanse Food & Drug Administration, en is dus geaccepteerd als constructiemateriaal. Het materiaal is chemisch inert, en je komt het dan ook tegen in alle lagen van de voedingsmiddelen-, drank- en de farmaceutische industrie.

 

Denk aan de productie van babyvoeding, snoep, koffie en tabak, en de verwerking van vis, vlees, veevoer, cosmetica en geneesmiddelen. Ook de productiemachines en controle- en analyseapparatuur bevatten veel keramische componenten.

 

 

ZELFS IN DE EINDFASE, DE VERPAKKING VAN DE PRODUCTEN, KOM JE KERAMIEK TEGEN. DE VERPAKKINGEN WORDEN NAMELIJK VAAK MET KERAMISCHE MESSEN EN VORMDELEN GEMAAKT.

 

 

Veel industriële toepassingen hebben mengen, transporteren, afvullen of doseren als processtappen. Keramische producten worden hiervoor veelal ingezet door hun unieke eigenschappen.

 

 

 

ENERGIETECHNIEK

INFO

TOEPASSINGEN

 

» DOSEREN

» SNIJDEN

 

MATERIALEN

 

» SILICIUMCARBIDE

» SILICIUMNITRIDE

» ALUMINIUMNITRIDE

» ALUMINIUMOXIDE

 

PRODUCTEN

 

» BUIS

» KLEP

» FERRULE

» GLIJLAGER

 

Energietechniek wordt vaak gekenmerkt door hoge temperaturen of hoge elektrische spanningen. Temperatuurbestendig en elektrisch isolerend keramiek is dan uitermate geschikt als constructiemateriaal.

 

Bij conventionele energietoepassingen zoals (kern)energiecentrales en in de motoren- en turbinebouw kom je vele keramische componenten tegen.

 

IN DE DUURZAME ENERGIE ZOALS SOLAR, WINDENERGIE EN BIOMASSA IS KERAMIEK EEN GELIEFD MATERIAAL. KERAMIEK IS EEN DUURZAAM MATERIAAL.

 

Bij reinigingsprocessen zoals waterzuivering, ontzwaveling en afvalwaterzuivering is keramiek breed toepasbaar.

 

CHEMIE & PETROCHEMIE

INFO

 

CHEMIE & PETROCHEMIE

Binnen de chemie wordt technische keramiek veelvuldig toepast vanwege de specifieke eigenschappen van het materiaal.

 

 

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN IN DEZE INDUSTRIE:

 

 

         SLIJTVASTHEID

         BESTENDIGHEID TEGEN HOGE TEMPERATUREN

         CORROSIEBESTENDIGHEID.

TOEPASSINGEN

 

» DOSEREN

» SLIJTBESTENDIG

» LAGEREN

» HOOG TEMPERATUUR

 

MATERIALEN

 

» SILICIUMCARBIDE

» SILICIUMNITRIDE

» ZIRKOONOXIDE

 

PRODUCTEN

 

» KLEP

» BUIS

» NOZZLE

» GLIJLAGER

 

MEDISCH

Keramiek vindt haar weg in vele hoeken van de medische wereld. Zo zitten er keramische onderdelen in onderzoeksapparatuur als röntgenapparatuur en MRI-scans. Ook in de tandheelkunde komt keramiek voor: kronen en bruggen zijn meestal gemaakt uit een relatief sterk keramiek: zirkoonoxide.

 

IN DE CHIRURGIE WORDT MET KERAMISCHE HEUPKOGELS GEWERKT. DEZE ZIJN GEMEENGOED VOOR HEUPGEWRICHTPROTHESES.

TOEPASSINGEN

 

» SLIJTBESTENDIG

 

MATERIALEN

 

» ALUMINIUMOXIDE

» ZIRKOONOXIDE

 

PRODUCTEN

 

» HEUPKOGELS

» KAAKGEWRICHT

» TANDEN

» MES

INFO

MEDISCH

LUCHT- EN RUIMTEVAART

INFO

TOEPASSINGEN

 

» LAGEREN

» ISOLEREN

» SNIJDEN

 

MATERIALEN

 

» ALUMINIUMOXIDE

» BORIUMCARBIDE

» COMPOSIETEN

 

PRODUCTEN

 

» THERMISCHE MES

» KLEP

» BEKLEDING

» SENSOR

Keramiek is licht en langdurig bestand tegen hoge temperaturen.  Keramiek kom je daarom veel tegen in motoren, bijvoorbeeld als turbineonderdelen en coatings. Ook in satellieten wordt keramiek toegepast voor onderdelen als lagers en thermische messen. In meet- en regelapparatuur is keramiek zeer geschikt voor sensoren en kleppen.

 

OFFSHORE

DE ON- EN OFFSHORE, IN DE GASINDUSTRIE EN DE PROCESINDUSTRIE WORDT KERAMIEK VAAK INGEZET.

 

Harde en soms ook chemisch agressieve grondstoffen stellen hoge eisen aan productie en transport. Denk hierbij aan mineralen, katalysatoren, kunststofpoeders, kunstmest halfproducten en pigmenten. Maar ook veevoer, levensmiddelen, beton, steen, papier (pulp), glas en mijnbouwproducten.

 

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN IN DEZE INDUSTRIE:

 

       SLIJTVASTHEID

       BETENDIGHEID TEGEN HOGE TEMPERATUREN

       CORROSIEBESTENDIGHEID.

INFO

TOEPASSINGEN

 

» LAGEREN

» SLIJTBESTENDIG

» GELEIDEN

 

MATERIALEN

 

» SILICIUMCARBIDE

» SILICIUMNITRIDE

» ALUMINIUMOXIDE

» ZIRKOONOXIDE

 

PRODUCTEN

 

» PRECISIEKOGEL

» KOGELLAGER

» RECHTGELEIDING