TOEPASSINGEN

 

 

 

LAGEREN

 

POSITIONEREN

VACUÜM COMPONENTEN

MACHINE COMPONENTEN

Keramische componenten worden gebruikt op plaatsen waar de specifieke eigenschappen van keramiek zoals hardheid, sterkte en slijtvastheid meerwaarde bieden.

 

 

EIGENSCHAPPEN

stijfheid

hardheid

chemische bestendigheid

slijtvastheid

elektrische isolatie

warmtegeleiding/ isolatie

 

MATERIALEN

aluminiumoxide

siliciumcarbide

siliciumnitride

aluminiumnitride

zirkoonoxide

 

PRODUCT

waferchuck

glijlager

structuurdeel

precisiedeel

 

INDUSTRIE

machine- en apparatenbouw

mechatronica

semiconductor

Keramiek is zeer hard, heeft een hoge mechanische sterkte, kan slijtage perfect weerstaan en heeft een lage wrijving,  allemaal noodzakelijk bij het positioneren.

 

 

 

 

EIGENSCHAPPEN

hoge hardheid

mechanische sterk

stijfheid

 

 

 

 

MATERIALEN

zirkoonoxide

siliciumnitride

 

 

 

 

PRODUCT

waferchuck

piezo geleiding

rechtgeleiding

 

 

INDUSTRIE

machine- en apparatenbouw

mechatronica

semiconductor

Keramische onderdelen zijn zeer goed geschikt binnen lagers, om belastingen te dragen bij gecombineerde draaiende en lineaire bewegingen onder extreme omstandigheden.

 

 

 

EIGENSCHAPPEN

hard

chemisch bestendig

slijtvast

 

 

 

 

MATERIALEN

siliciumcarbide

siliciumnitride

 

 

 

 

PRODUCT

kogellager

glijlager

precisiekogel

rechtgeleiding

 

INDUSTRIE

pomp

machine- en apparatenbouw

chemie

voedingsmiddelen

mechatronica

 

Om nauwkeurig te kunnen positioneren in vacuüm - zoals bij toepassingen met extreem ultraviolet licht (EUV) - zijn chemisch bestendige keramische materialen nodig met hoge zuiverheid die niet uitgassen.

 

 

EIGENSCHAPPEN

chemisch bestendig

stijfheid

slijtvastheid

 

 

 

 

MATERIALEN

siliciumcarbide

siliciumnitride

aluminiumoxide

zirkoonoxide

 

 

PRODUCT

waferchuck

rechtgeleiding

piezo geleiding

precisiedeel

 

INDUSTRIE

machine- en apparatenbouw

mechatronica

semiconductor

 

 

ISOLEREN

AFDICHTEN

 

DOSEREN

GELEIDING

Er bestaan keramische materialen met een zeer lage warmte- of elektrische geleidbaarheid, die daardoor thermisch of elektrisch isoleren.

 

 

EIGENSCHAPPEN

thermische isolator

elektrische isolator

 

MATERIAAL

aluminiumoxide

zirkoonoxide

siliciumnitride

 

PRODUCT

structuurdeel

precisiedeel

isolator

 

INDUSTRIE

machine- en apparatenbouw

mechatronica

semiconductor

energietechniek

In veel doseertoepassingen zijn specifieke eigenschappen van keramiek van belang, zoals maatnauwkeurigheid, slijtvastheid en chemische bestendigheid.

 

EIGENSCHAPPEN

slijtvast

chemisch bestendig

 

MATERIAAL

aluminiumoxide

zirkoonoxide

siliciumnitride

 

PRODUCT

precisiekogel

klep

precisiedeel

 

INDUSTRIE

chemie

voedingsmiddelen

farmacie

 

Keramische materialen bieden onder andere een goede slijtvastheid en chemische be-stendigheid in afdichtings-mogelijkheden.

 

 

EIGENSCHAPPEN

slijtvast

chemisch bestendig

 

MATERIAAL

siliciumcarbide

siliciumnitride

aluminiumoxide

 

PRODUCT

klep

doseerventiel

plunjer

 

INDUSTRIE

machine- en apparatenbouw

voedingsmiddelen

chemie en petrochemie

 

Keramische materialen worden toegepast als rechtgeleiding in vacuum vanwege de hoge stijfheid en tribologische eigenschappen.

 

 

EIGENSCHAPPEN

hoge stijfheid

goede loopeigenschappen

 

MATERIAAL

zirkoonoxide

siliciumnitride

 

 

PRODUCT

rechtgeleiding

precisiekogel

 

 

INDUSTRIE

machine- en apparatenbouw

mechatronica en semiconductor

energietechniek

 

SCHEIDEN

HANDLING

 

MENGEN

 

SNIJDEN

In de meest voorkomende mengprocessen is er meng/medium contact. Keramiek kan hier veel voordelen bieden.

 

 

 

 

 

 

EIGENSCHAPPEN

slijtvast

chemische bestendigheid

 

 

 

MATERIAAL

aluminiumoxide

zirkoonoxide

siliciumnitride

siliciumcarbide

 

PRODUCT

kogels

bekleding

nozzle

 

INDUSTRIE

voedingsmiddelen en farmacie

chemie en petrochemie

In alle handlingprocessen streven we naar constante kwaliteit, betrouwbaarheid en maximale productiviteit. Keramische materialen met een goede slijtvastheid en hoge mechanische sterkte zijn hier onmisbaar.

 

 

EIGENSCHAPPEN

slijtvast

mechanisch sterk

toepasbaar in vacuüm

stijfheid

 

MATERIAAL

aluminiumoxide

siliciumnitride

zirkoonoxide

 

 

PRODUCT

precisiedeel

waferchuck

structuurdeel

 

INDUSTRIE

machine en apparatenbouw

lucht- en ruimtevaart

mechatronica

 

Bij industriële snijprocessen zijn lange standtijden en een constante snijkwaliteit essentieel om productiviteit te behalen.

 

 

 

 

 

 

EIGENSCHAPPEN

slijtvast

lange standtijd

geen metallische verontreiniging

 

 

MATERIAAL

zirkoonoxide

 

 

 

 

PRODUCT

industriële messen

 

 

 

INDUSTRIE

ruimtevaart

voedingsmiddelen

farmacie

 

De goede slijtvastheid en hoge mechanische sterkte maakt keramiek uitermate geschikt als materiaal voor mechanische scheidingsprocessen. Vooral als er schurende deeltjes uit gassen of vloeistoffen gescheiden moeten worden.

 

 

EIGENSCHAPPEN

slijtvast

mechanisch sterk

chemisch bestendig

 

 

MATERIAAL

siliciumnitride

siliciumcarbide

aluminiumoxide

 

 

PRODUCT

nozzle

 

 

 

INDUSTRIE

chemie

voedingsmiddelen

offshore

 

 

METEN

In precisieopstellingen voor metingen zijn keramische onder-delen onontbeerlijk. Stijfheid, laag gewicht, slijtvastheid en een gladde oppervlaktestructuur zijn hierbij van essentieel belang.

 

 

 

 

 

EIGENSCHAPPEN

stijfheid

laag gewicht

 

 

 

MATERIAAL

aluminiumoxide

robijn

 

 

 

PRODUCT

taster

precisiekogel

 

 

 

INDUSTRIE

machine- en apparatenbouw

3D-meetmachine

 

TRANSPORTEREN

Transport van vloeistoffen met schurende deeltjes veroorzaakt slijtage aan de apparatuur en verontreiniging van de vloeistof. Slijtvast keramiek biedt hier een oplossing.

 

 

 

 

 

EIGENSCHAPPEN

hard

slijtvast

chemisch bestendig

 

 

MATERIAAL

aluminiumoxide

zirkoonoxide

 

 

 

PRODUCT

bekleding

doseerventiel

klep

buis

 

INDUSTRIE

chemie

voedingsmiddelen

offshore

 

 

SMEREN

HOGE

TEMPERATUUR

 

Smeren bij hoge temperaturen is mogelijk door gebruik te maken van hexagonaal boriumnitride.

Net als koolstof komt dit voor in de vorm van ‘keihard’ diamant en zacht grafiet, daarom kan boriumnitride bestaan in de harde kubistische structuur en de zachte, ‘smeerbare’ hexagonale kristalstructuur.

 

EIGENSCHAPPEN

hoog temperatuurbestendig

goed bewerkbaar

elektrische isolator en goede warmte geleider

 

MATERIAAL

boriumnitride

 

 

 

 

PRODUCT

smeermiddel

hoogtemperatuur isolator

 

 

 

INDUSTRIE

machine en apparatenbouw

Keramische materialen behouden de goede mechanische eigenschappen ook bij  hoge temperaturen.

 

 

 

 

 

 

 

EIGENSCHAPPEN

hoog temperatuurbestendig

mechanische sterk

chemisch bestendig

 

 

MATERIAAL

aluminiumoxide

zirkoonoxide

siliciumcarbide

siliciumnitride

 

PRODUCT

glijlager

isolator

sensor

 

INDUSTRIE

machine en apparatenbouw

chemie

energietechniek

 

KOELEN

Om te koelen - en dus warmte af te voeren - zijn keramische materialen met een hoge warmtegeleidbaarheid voor-handen. Vaak zijn deze materialen elektrisch isolerend.

 

 

 

 

EIGENSCHAPPEN

elektrisch isolerend

elektrisch geleidend

 

 

 

MATERIAAL

aluminiumnitride

siliciumcarbide

 

 

 

PRODUCT

structuurdeel

 

 

 

 

 

INDUSTRIE

machine- en apparatenbouw

lucht- en ruimtevaart

SLIJTBESTENDIG

Keramische materialen hebben een zeer hoge hardheid in vergelijking met andere materialen, met een goede slijtvastheid tot gevolg.

 

 

 

 

 

EIGENSCHAPPEN

slijtvastheid

mechanische sterkte

chemische bestendigheid

 

 

MATERIAAL

aluminiumoxide

siliciumcarbide

siliciumnitride

 

 

PRODUCT

ventiel

bekleding

plunjer

tandwiel

glijlager

 

INDUSTRIE

chemie

energietechniek

offshore

voedingsmiddelen

pomp

 

AANDRIJVEN

POMPEN

Aandrijvingen onder specifieke, extreme omstandigheden vereisen materialen met bijzondere eigenschappen. Hard, sterk en slijtvast keramiek kan hier een rol spelen.

 

 

 

 

EIGENSCHAPPEN

hardheid

slijtvastheid

stijfheid

chemisch bestendig

 

MATERIAAL

siliciumcarbide

siliciumnitride

aluminiumoxide

zirkoonoxide

 

PRODUCT

tandwiel

kogellager

glijlager

 

 

 

INDUSTRIE

machine- en apparatenbouw

voedingsmiddelen

chemie

 

 

Het verplaatsen van een vloeistof, met nauw contact tussen het pompmateriaal en de vloeistof, kan slijtage, thermische en chemische aantasting tot gevolg hebben. Keramische lagers die gesmeerd worden door de vloeistof bieden hier een oplossing.

 

EIGENSCHAPPEN

zeer hoge hardheid

chemisch bestendig

slijtvastheid

 

 

MATERIAAL

siliciumcarbide

siliciumnitride

 

 

 

PRODUCT

glijlager

kogellager

precisiekogel

 

 

 

INDUSTRIE

pomp

chemie

voedingsmiddelen